Onderhoud netwerk component virtueel kantoor & hosted VoIP
Impact op: virtueel kantoor gebruikers, hosted Xelion VoIP gebruikers
07-12-2017 22:00

Dit betreft een kort onderhoud aan de netwerkinfrastructuur inzake de virtueel kantoor en hosted Xelion VoIP dienstverlening. 

Tijdens dit onderhoudsvenster is er sprake van een korte onderbreking van de dienstverlening. Dit betekent dat de verbinding met virtueel kantoor even weg valt en een lopend telefoongesprek een onderbreking heeft. Deze onderbreking is naar verwachting minder dan 1 minuut.