Tele2 Spoedonderhoud
Impact op: Tele2-verbindingen
28-03-2015 02:00

Als een gevolg van de landelijke Tele2 storing van 18 maart jongstleden, zal er komende nacht tussen 02.00u en 06.30u onderhoud/reparatiewerkzaamheden plaatsvinden aan grote delen van het Tele2 netwerk. Het is mogelijk dat uw Tele2-verbinding van Systemec in dit onderhoudsvenster kort (maximaal 10 minuten) onderbroken zal worden.