Opgelost:
Mail verstuurd via smarthost sisim1 en sisim2 vertraagd afgeleverd of gedecteerd als spam
Impact op: mail relay via sisim1 en sisim2 servers
22-03-2016 10:16

De mail relay servers sisim1.systemec.nl en sisim2.systemec.nl welke wij voor klanten beschikbaar stellen om als smarthost te gebruiken, zijn op een SPAM blacklist komen te staan door een spamuitbraak bij een van onze klanten welke deze smarthosts heeft gebruikt voor het versturen van deze mails.

Inmiddels is de bron opgelost en zijn ook maatregelen genomen op deze mail relay servers.

Mail in de queue zal vertraagd worden afgeleverd. Een klein deel van de mail verstuurd via deze mailservers kan bij de ontvanger ook gekenmerkt worden als zijnde spam, dit is afhankelijk van de spaminstellingen aan de zijde van de ontvanger.

Mochten hier vragen over zijn neem dan svp contact op met onze helpdesk.