Uitbreiding SMTP AVAS cluster
Impact op: alle klanten met SMTP AVAS dienst, virtueel kantoor, hosted exchange
23-04-2015 10:00

Het SMTP AVAS cluster, welke de e-mail controleert op spam en virussen, is uitgebreid om zodoende een nog hogere beschikbaarheid te kunnen bieden alsmede een hogere piekbelasting te kunnen opvangen.

Deze uitbreiding wordt voor alle relaties waarvan wij de domeinen beheren automatisch doorgevoerd op 23 april a.s. (via een aanpassing in het MX record). Deze aanpassing heeft GEEN gevolgen m.b.t. de bereikbaarheid, mail blijft normaal operationeel.

De e-mail vanuit SMTP AVAS wordt dan op uw omgeving afgeleverd vanuit de volgende adressen:
avas01.systemec.nl (89.20.83.19)
avas02.systemec.nl (89.20.83.31)

Een aantal relaties hebben firewall rules actief op inkomend SMTP verkeer. Graag deze rules controleren dat bovenstaande adressen zijn toegevoegd.
Wij hebben overigens al een controle uitgevoerd en de betreffende relaties al een e-mail gestuurd met nadere uitleg.

Relaties welke de domeinen elders hosten dienen avas02.systemec.nl in het MX record van de domeinen op te nemen met een gelijk gewicht als avas01.systemec.nl. Deze aanpassing mag per direct worden doorgevoerd.

Mochten er vragen zijn over deze uitbreiding neem dan contact met op met de Systemec helpdesk.