Opgelost:
Wateroverlast in Venlo
Impact op: Alle Systemec diensten
20-07-2021 11:45

Update situatie hoogwater Venlo – afbouwfase dinsdag 20 juli

 

Door de daling van de waterstand in Venlo zijn we inmiddels in de normalisatiefase. Dit betekent dat de extra genomen maatregelen worden teruggedraaid en de status van onze datacenters naar “back to normal” is gegaan.

Onze datacenters hebben zoals eerder aangegeven deze test uitstekend doorstaan. Onze locaties zijn veilig, ook bij extreem hoog water.

Hiermee sluiten we de berichtgeving omtrent het hoogwater.

Update:
Wateroverlast in Venlo
Impact op: Alle Systemec diensten
18-07-2021 13:46

Update m.b.t. situatie hoogwater – zondag 18 juli

Gelukkig was afgelopen nacht er een zonder grote incidenten in de Gemeente Venlo, de dijken lijken het te houden. De Maas is in Venlo vanochtend om 08.10 uur naar 17,64 meter boven NAP gezakt.
Vanaf 17,65 meter spreekt Rijkswaterstaat officieel van extreem hoogwater. Bij een waterpeil van 16,4 meter boven NAP is er sprake van hoogwater. Dat blijft in Venlo naar verwachting nog zo tot maandag aan het begin van de middag.

De dijken in de gemeente hebben aangetoond de waterhoogte aan te kunnen. De vraag is nog of ze ook sterk genoeg blijven om de druk van het langdurige hoogwater te kunnen weerstaan.

De situatie lijkt volgens de Veiligheidsregio Limburg-Noord onder controle, maar we blijven uiteraard alert. Er is sprake van voorzichtige opluchting bij de omliggende bedrijven op het industrieterrein.
Alles blijft zorgvuldig gemonitord door onze mensen, terplekke en via cameratoezicht. Ons team blijft stand-by voor als de situatie daarom vraagt.

Graag willen we de berichtgeving van Dagblad De Limburger van gisteren nuanceren. Op hun website stond in een artikel dat Systemec één van de ondernemingen is die zonder extra nooddijk onder water zouden zijn gelopen. Dat is niet juist. Uit voorzorg is de nooddijk geplaatst, maar de situatie is nooit zo geweest dat er sprake was van een concrete overstromingsdreiging bij Systemec.
We hebben uiteraard veel kunnen leren van de situatie en zullen ons calamiteitenplan verder aanscherpen waar nodig.
We blijven onze dienstverlening verder ontwikkelen, waarbij ontzorging van onze klanten een topprioriteit is en blijft.

We willen onze dank uitspreken aan de Gemeente Venlo voor een prima samenwerking en de extra ondersteuning die we tot nu toe mochten ontvangen. Gelukkig is tot zover gebleken dat de extra maatregelen voor onze situatie niet nodig waren. Hier geldt het devies: “better to be safe than sorry”.

We wensen iedereen een fijne en vooral rustige zondag.

Update:
Wateroverlast in Venlo
Impact op: Alle Systemec diensten
17-07-2021 15:49

Update situatie rond de hoge waterstand

De situatie is stabiel rondom onze locaties op het Industrieterrein. Het water van de Maas blijft in ons gebied ogenschijnlijk binnen de dijken.


Gisteren hebben we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om onze datacenters en uw data en apparatuur zo goed mogelijk te beschermen. Ons team heeft gezorgd dat alle toegangen en openingen zijn afgedicht, daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om de stroomtoevoer te garanderen. De noodstroomvoorzieningen zijn getest en er is extra brandstof voor de aggregaten beschikbaar. Alles wordt zorgvuldig gemonitord door onze mensen, terplekke en via cameratoezicht. Ons team staat stand-by mocht de situatie daarom vragen.

Om 12.00 uur was er een persconferentie van de veiligheidsregio Limburg-Noord, deze hebben we uiteraard gevolgd. Hieruit bleek dat we in onze regio te maken hebben met een langgerekt plateau van hoog water. In Venlo is de “piek” mogelijk bereikt voor wat betreft de hoogte van het water. Er wordt echter van een “plateau” gesproken, omdat de huidige situatie mogelijk 36 uur kan duren. We blijven dus alert.

Wij wensen alle mensen en bedrijven die zijn getroffen door deze ramp dan ook het allerbeste toe en we hopen dat er geen verder leed meer komt.

We houden u op de hoogte rondom de ontwikkelingen bij Systemec.

Wateroverlast in Venlo
Impact op: Alle Systemec diensten
16-07-2021 09:59

Gezien de mogelijk te verwachten wateroverlast in de gemeente Venlo informeren we u hierbij over de maatregelen die Systemec op dit moment neemt.

 

De datacenters van Systemec op de Marinus Dammeweg liggen in het risicogebied, waar momenteel dijkverhogingen plaatsvinden.

Industrieterrein Groot-Boller heeft hoge prioriteit en aanpassingen zijn afgelopen nacht gestart.

 

De locaties van Systemec liggen op meer dan 20m boven NAP, de huidige verwachting is dat de waterstand niet hoger dan 17,9M komt. Daarnaast hebben onze datacenters verhoogde vloeren. Toch bereiden we ons voor op alle mogelijke scenario’s.

 

Onze Datacenter-, Networking- en Internet Services medewerkers zijn continue aanwezig de komende dagen en acties aan het ondernemen om de continuïteit van onze diensten te waarborgen. Hierbij hebben de eigen stroomvoorzieningen (back-up systeem) momenteel de hoogste prioriteit.

 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.