Onderhoud Hosted Exchange platform
Impact op: E-mail via hosted Exchange platform
14-07-2015 22:00

Tijdens dit onderhoudsvenster wordt het Hosted Exchange platform bijgewerkt met een aantal updates. Gedurende dit onderhoud zal de e-mail voor hosted Exchange gebruikers vertraagd afgeleverd kunnen worden en kan de toegang via Outlook, Webmail of ActiveSync korte tijd verbroken worden.