Onderhoud hosted Xelion VoIP platform
Impact op: hosted Xelion VoIP klanten via Systemec
14-05-2019 22:00

Dit onderhoudsvenster heeft betrekking op klanten welke de hosted VoIP (telefonie) dienst afnemen. Tijdens dit onderhoudsvenster  is er ca. 2-5 minuten geen communicatie mogelijk met de Xelion omgeving voip.systemec.nl. Lopende gesprekken worden verbroken.

Er vinden geen functionele veranderingen plaats binnen het Xelion platform.