Kort onderhoud hosted Xelion VoIP platform
Impact op: hosted Xelion VoIP klanten via Systemec
10-06-2016 22:00

Dit onderhoudsvenster heeft betrekking op klanten welke de hosted VoIP (telefonie) dienst afnemen. Tijdens dit onderhoudsvenster wordt het Xelion 6 platform bijgewerkt naar update 15 patch 2.

Deze update bevat een bugfix voor de twinnen via softphone functie.

Tijdens de update blijven alle systemen gewoon werken, telefoons zijn normaal bereikbaar. Na de update dient wel de Xelion softphone opnieuw gestart te worden.