Onderhoud firewalls virtueel kantoor
Impact op: virtueel kantoor gebruikers
01-05-2016 22:00

Betreft urgent onderhoud van het firewall cluster t.b.v. virtueel kantoor.Tijdens dit onderhoud worden de firewalls enkele keren gereboot en kan de verbinding met het virtueel kantoor verbroken worden.

Gebruikers van het virtueel kantoor kunnen derhalve overlast ondervinden tijdens dit onderhoudsvenster.